Cần trợ giúp?#

emoji băn khoăn

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về phần mềm hoặc phần cứng của bo mạch micro:bit, hãy ghé trang stack exchange của chúng tôi và tìm xem có ai từng trả lời câu hỏi giống như điều bạn thắc mắc chưa! Nếu chưa, bạn cứ đặt câu hỏi ở đó (bằng tiếng Anh)!

Lưu ý

Trang trao đổi này hiện đang trong tiến trình đề xuất với StackExchange, và hy vọng nó sẽ trở thành một phần chính thức trong StackExchange.

Nếu bạn tìm thấy lỗi nào đó trong tài liệu tiếng Việt này, hoặc nếu có điều gì chưa rõ ràng trong tài liệu, hãy ghi lại vào một issue trên microbitvn-help github repository.

Nếu bạn tìm thấy một lỗi nào liên quan đến phần mềm runtime, hãy ghi lại vào một issue trên microbit-dal github repository (dùng tiếng Anh).