Về bo mạch micro:bit#

microbit nhìn từ mặt trước và mặt sau

Bộ xử lý trung tâm (CPU) của micro:bit là chip Nordic nRF51822 và nó điều khiển tất cả các chức năng được cung cấp bởi micro:bit.

Trên bo micro:bit đã có sẵn:

Datasheets#

Nordic nRF51822

Bộ xử lý trung tâm của micro:bit, chip nRF51822, điều khiển và thực hiện tất cả các chức năng trên bo micro:bit.

Datasheet

NXP MAG3110

Cảm biến lực từ MAG3110 được dùng kết hợp với cảm biến gia tốc 3 trục (MMA8653) để tạo thành một cái e-compass.

Datasheet

NXP MMA8653

Cảm biến gia tốc MMA8653 cung cấp thông tin về hướng và gia tốc của bo micro:bit.

Datasheet